Indkald til Generalforsamling

Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

Indkald til Generalforsamling

1 marts 2025 @ 08:00 17:00

General forsamlingen skal skal afholdes inden udgangen af April

Dagsordnen skal indeholde følgende punkter:
1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2.Aflæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
3.Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse
4.Forelæggelse af budget og kontingent til orientering
5.Indkomne forslag
6.Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
7.Valg af revisor og en revisorsuppleant
8.Eventuelt

Indkald til Generalforsamling
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more